Mijn visie

Politiek dat is knelpunten opsporen in de maatschappij en er iets aan doen. De juiste oplossing vinden die evenwicht brengt en onze maatschappij beter maakt. Hiervoor heb je kennis van zaken nodig. En een doel. Een visie.

Mijn visie op de huidige knelpunten vindt u hieronder terug. Wil u graag iets aanvullen of opmerken ? Geef me dan langs deze pagina een seintje.


Hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het OCMW kreeg de laatste jaren, steeds meer vragen van zelfstandigen. Niet alleen aanvragen voor financiële hulp, maar ook vragen om inlichtingen of doorverwijzingen...


We blijven als OCMW Gent aan de kar trekken tegen armoede

In Gent slaan ver-schillende (armoede)organisaties opnieuw de handen in elkaar om op 17 oktober een brede verzetsdag te-gen armoede te orga-niseren...


Iedereen verdient een mooie oude dag

Deze morgen was het de algemene vergadering van de seniorenraad in Gent en het startschot van de seniorenweek. Ik was er samen met schepen Coddens.


OCMW Gent blijft sociale kruideniers steunen

De twee sociale kruideniers van Gent krijgen verdere ondersteuning voor hun werking.


Financiële voordelen voor 65+

Veel 65-plussers met een laag inkomen of extra zorgnoden hebben recht op een toelage, maar weten dat niet altijd. Indien u denkt in aanmerking te komen raadpleeg de site www.ocmwgent.be/voordelen65. Elke euro waar u recht op heeft, moet u ook krijgen!OCMW-Gent wil uithuiszettingen vermijden

 

Een huurder die een huurachterstal heeft opgebouwd, doorloopt verschillende fases in een procedure. Indien er geen oplossing wordt bereikt eindigt deze huurachterstalprocedure uiteindelijk in een gerechtelijke procedure tot uithuiszetting. ‘Daarom is het zo belangrijk preventief te werken zodat een uithuiszetting vermeden kan worden’, legt OCMW-raadslid Pascal Verbeke (sp.a) uit.

 

 

 

‘Met het pilootproject huurachterstalbemiddeling op de private huurmarkt wil OCMW-Gent meer inzetten op preventie voor uithuiszetting op de private huurmarkt door een methodiek te ontwikkelen om huurachterstalbemiddeling mogelijk te maken’, vertelt Pascal Verbeke.

 

Tijdens de duur van het pilootproject wil het OCMW de maatschappelijk werker woonbemiddelaar een aantal tools aanbieden om, in tandem en afstemming met de wijkwerker samen met de huurder/verhuurder, aan de slag te gaan.

 

‘Omdat we geen duidelijk zicht hebben op de omvang van de woonproblematiek op de private huurmarkt, kozen we ervoor om te starten met een pilootproject waarbij het werkingsgebied  werd afgebakend tot cliënten uit welbepaalde wijken, vult OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan. ‘We maakten een overzicht van het aantal gerechtelijke procedures tot uithuiszetting per wijk voor het jaar 2016 en 2017. De wijken Brugse Poort, Bloemekenswijk en Gent Noord scoorden hierbij het hoogst. Het pilootproject zal opgestart worden in samenwerking met de welzijnsbureau's Brugse Poort en Bloemekenswijk.’

 

Evaluatie van het pilootproject wordt voorzien in juni 2019.

 


Succesvolle actie 'Preventie van Schulden' wordt verdergezet