Verkiezingen 2018
OCMW Gent blijft inzetten op flankerende steun

Het Antwerpse OCMW betaalt steeds minder huurwaarborgen, lidgelden van ziekenfondsen en andere extra's die mensen buiten het leefloon kunnen aanvragen. En dat is maar goed ook, vindt OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). Pascal Verbeke (OCMW raadslid voor sp.a): “Als ik zoiets lees, dan is het contrast duidelijk tussen het beleid van OCMW Antwerpen enerzijds en OCMW Gent anderzijds.”

OCMW Gent gaat volop voor flankerende maatregelen in het armoedebeleid. De grootste hefbomen om herverdelend te werken en om armoede structureel aan te pakken, zitten immers op Vlaams en Federaal beleidsniveau. Zij maken keuzes op het vlak van werkloosheid, bijstand, energie, wonen en inburgering. Deze worden gevoeld op lokaal niveau. Naast de aanvullende financiële hulp die Gent geeft aan zijn OCMW-cliënten zijn er nog verschillende flankerende maatregelen zoals de UiTPAS om het vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken, inkomensgerelateerde kinderopvang en een spijbelactieplan.

“Gent pakt armoede integraal aan op verschillende levensdomeinen. Er wordt sterk ingezet op tewerkstelling en activering om het inkomen structureel te verhogen,” zegt OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a).

“Veel hefbomen voor automatische rechtentoekenning zitten echter ook op Vlaams en Federaal niveau,” weet Pascal Verbeke. “Met sp.a streven we er al lang naar om voor te zorgen dat bepaalde rechten automatisch aan de mensen toegekend worden. Nu moet men zich heel goed informeren en veel papieren invullen, vooraleer men krijgt waarop men recht heeft.”

“Als we rechten niet automatisch kunnen toekennen, gaan we naar de mensen toe. We gaan op zoek naar mensen in armoede om hun rechten toe te kennen en zo de mazen in het sociale vangnet kleiner te maken”, voegt Rudy Coddens er nog aan toe.


Zondag 7 oktober was ik samen met Bertrand Vrijens, lijsttrekker sp.a in Merelbeke, te gast bij de Ghanese gemeenschap in Gent. De Ghanese gemeenschap is één van de grootste Afrikaanse gemeenschappen in Gent. Er wonen zo'n 1500 mensen van Ghanese origine in Gent. We waren alleszins zeer welkom op de locaties in de Dendermondsesteenweg en aan de Wiedauwkaai en ik heb er mijn speerpunten onder veel belangstelling uiteengezet. Wil je meer weten over deze gemeenschap, kijk dan eens op hun website: www.ghanezeningent.be.
Onze kandidaat-burgemeester Rudy Coddens maakte een filmpje met mijn moeder over welzijn en sociaal beleid.

Ik ben fier op haar acteertalenten voor 87 jaar te zijn.

Er komt nog meer de komende weken.


Enkele sfeerbeelden van mijn campagneteam. De zondag brengen we een bezoek aan de markten.We zijn vertrokken!


Deze middag was ik samen met de collega's aanwezig op de officiële opening van "De Mantel"

(het Lokaal Dienstencentrum) in Zwijnaarde. Een prachtig project!


Er moet er ene de eerste zijn....

(Foto Nimmegeers - Het Laatste Nieuws 06/09/2018)


Warm, positief, gedreven en een gezonde dosis eigenzinnigheid: zo zie ik onze stad Gent en u, de Gentenaren. Tegelijk besef ik dat we nog veel meer kunnen doen om goed leven en wonen mogelijk te blijven maken. 
Net zoals ik deed als OCMW-raadslid wil ik me vanuit de gemeenteraad inzetten voor u en onze stad. Zorg, zeker voor senioren, is mijn dada. Ik wil uw luisterend oor zijn, werk maken van meer leeftijdsvriendelijke woningen, van buurtgerichte zorg en van initiatieven tegen vereenzaming. Ook minder mobiele mensen moeten vrij zijn om zich in de stad te verplaatsen, via de wandelbus of taxicheques bijvoorbeeld. Maar ook door meer rustbanken te voorzien en voetpaden te verbreden.
Daarom vraag ik u mijn bolletje te kleuren op 14 oktober 2018.
Dit is mijn engagement voor u, omdat zorg in mijn hart zit.
Warme groet, 
Pascal Verbeke
21e plaats lijst sp.a-Groen


Op 29 augustus huisbezoeken gedaan met Joris Vandenbroucke, Sven Taeldeman, Annelies Storms en andere collega's. Luisteren naar de burger en hem of haar informeren moet een basistaak zijn van elke politicus. Naar mensen toegaan, dat zit in ons DNA.

 


Mijn eerste exemplaar hangt op. U kan mij krijgen in het groot of in het klein. Laat gerust iets weten.

Alvast al dank.

 


 

Eerste campagnemateriaal is klaar...In essentie gaat politiek erover om concrete problemen te vertalen in concrete oplossingen. Oplossingen waar mensen iets aan hebben. Het gaat over kwaliteitsvolle woningen die betaalbaar zijn, ongeacht of je koopt of huurt. Het gaat over ouder worden, zonder je zorgen te moeten maken over de facturen. Het gaat over gezonde lucht in de stad, waarin kinderen graag buiten spelen. Het gaat over propere straten en het gaat over veiligheid.

Ik wil luisteren naar mijn stadsgenoten. Ik wil luisteren naar u. Vertel me wat u mist in onze stad en wat beter kan. Geef me uw voorstellen. Samen kunnen wij het verschil maken.